پتروشیمی فن آوران / مدیریت دانش / پ‍ژوهشگران و پژوهش های برتر

برترین پژوهندگان در حوزه انرژی

شرکت پتروشیمی فن آوران در راستای اهتمام به مسئولیت های اجتماعی و پایش و کاهش مصارف حامل های انرژی که در راستای توسعه پایدار در دستور کار خود قرار داده است، ضمن استقبال از ایده های کارآمد و اجرایی با محوریت بهینه سازی مصارف انرژی،‌ نسبت به معرفی برترین پژوهش های دریافتی و تعیین پژوهش برتر هر ماه در این درگاه، اقدام خواهد نمود.

1- سید حسین موسوی، برگزیده برتر انرژی در مهر ماه 1399