پروژه های دانشجویی

گروه بندی پروژه های دانشجویی مد نظر

 پروژه های همراستا با:

- اهداف توسعه ای شرکت پتروشیمی فن آوران

- افزایش تولیدات 

- بهینه سازی خطوط تولید

- کاهش مصارف انرژی

- توسعه صنایع پایین دست زنجیره تولیدات

- ساخت قطعات و ماشین آلات

- فرمولاسیون مواد شیمیایی مورد نیاز مجتمع

- طرح هایی که به بهبود ساختار سازمان مرتبط باشند.

 

توجه: لطفا" در صورت تمایل به همکاری در هر یک از این زمینه ها، ضمن مراجعه به بخش دریافت فرمهای پژوهشی، چنانچه جزو بخشهای شاغل و داخلی شرکت فن آوران هستید پیشنهاد خود را همانجا درقالب فرم با شماره سند RD-FO-01 ارسال نمایید و درصورتیکه از خارج از شرکت فن آوران با ما در ارتباط هستید فرم با شماره سند RD-FO-02 را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

پیشنهاد پروژه های پژوهشی

عنوان طرح

زمان ارسال پروپوزال

ساخت کمپلکس کاتالیستی اسید استیک پایان شهریو ماه 1400
حذف ترکیبات ازت از پساب با کمک بستر ثابت

پایان شهریور ماه 1400

تولید متانول از دی اکسید کربن و هیدروژن

پایان شهریورماه 1400

توجه: لطفا" در صورت تمایل به همکاری در هر یک از این زمینه ها، ضمن مراجعه به بخش دریافت فرمهای پژوهشی، چنانچه جزو بخشهای شاغل و داخلی شرکت فن آوران هستید پیشنهاد خود را همانجا درقالب فرم با شماره سند RD-FO-01 ارسال نمایید و درصورتیکه از خارج از شرکت فن آوران با ما در ارتباط هستید فرم با شماره سند RD-FO-02 را تکمیل و ارسال نمایید.

 

 

در حال حاضر طرح پژوهشی پیشنهادی منقضی موجود نیست.