پروژه های دانشجویی

گروه بندی پروژه های دانشجویی مد نظر

 پروژه های همراستا با:

- اهداف توسعه ای شرکت پتروشیمی فن آوران

- افزایش تولیدات 

- بهینه سازی خطوط تولید

- کاهش مصارف انرژی

- توسعه صنایع پایین دست زنجیره تولیدات

- ساخت قطعات و ماشین آلات

- فرمولاسیون مواد شیمیایی مورد نیاز مجتمع

- طرح هایی که به بهبود ساختار سازمان مرتبط باشند.

 

توجه: لطفا" در صورت تمایل به همکاری در هر یک از این زمینه ها، ضمن مراجعه به بخش دریافت فرمهای پژوهشی، چنانچه جزو بخشهای شاغل و داخلی شرکت فن آوران هستید پیشنهاد خود را همانجا درقالب فرم با شماره سند RD-FO-01 ارسال نمایید و درصورتیکه از خارج از شرکت فن آوران با ما در ارتباط هستید فرم با شماره سند RD-FO-02 را تکمیل و ارسال نمایید.