پتروشیمی فن آوران / پژوهش و توسعه

معرفی بخش پژوهش و توسعه

رسانه جدید
شرکت پتروشیمی فن آوران بعنوان تولید کننده مطرح متانول و اسید استیک در عرصه بین المللی و نیز کشور، با صرف اهتمام ویژه نسبت به مواضع مهمی  نظیر  بهینه سازی فرآیندهای تولیدی و در راستای توسعه عملیاتی پژوهش محور، در زمینه افزایش میزان تولیدات، توسعه صنایع پایین دستی، بهینه سازی و کاهش مصارف حامل های انرژی متناسب با اصول پایداری و مسئولیت اجتماعی، واحد سازمانی پژوهش و توسعه خود را  به منظور انجام مطالعات پژوهشی و پیگیری طرح های مطالعاتی، همچنین دسترسی سریع و تسهیل در برقراری ارتباط موثر دو سویه با مراکز علمی _ پژوهشی، دانشگاه ها، شرکت های دانش بنیان و کلیه اصحاب پژوهش، با هدف فراهم سازی زمینه تحقق اهداف توسعه ای  و رفع نیاز های مطالعاتی و تحقیقاتی جاری و پیش رو ایجاد و فعال نموده است.

علاقمندان به مشارکت و همکاری با این بخش می توانند در صورت وجود هرگونه سوال و یا ابهام، موارد خود را با این حوزه از طریق تلفن های ذیل مطرح نمایند.

رئیس پژوهش و توسعه :52123090-061

سرپرست پژوهش های فرآیندی : 52123092-061