پتروشیمی فن آوران / عرضه محصول / عرضه داخلی / گزارش عرضه محصولات در بورس

گزارش عرضه محصولات در بورس

جدول میزان عرضه محصولات

 

      محصول

تاریخ عرضه

قیمت پایه

(ریال)

     میزان عرضه (تن) نحوه تحویل افزایش عرضه
             متانول          
          اسید استیک 1400/04/23

188640

      138      
فوری 782

 

 

 

به آگاهی می رساند;

  • بارگیری محصولات قابل عرضه در بورس، در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 صبح تا ساعت14:00 انجامی می پذیرد. بدیهی است در خارج از این ساعات و در ایام تعطیل رسمی بارگیری محصولات انجام نمی گردد. در خارج از این ساعات و در ایام تعطیل رسمی بارگیری صورت نمی پذیرد. لذا از خریداران محترم و تانکر های حمل محصول درخواست می گردد از ساعت 8 صبح جهت اخذ نوبت و تحویل محصول، در محل درب جنوب شرقی مجتمع پتروشیمی فن آوران حضور یابند.

  • کلیه خریداران مشمول بهره مندی از فرصت زمانی یک ماهه جهت بارگیری محصول خریداری شده خواهند بود و در صورت تطویل مدت بارگیری پس از یکماه مشمول لحاظ ۰/۰۰۳ مبلغ محصول بعنوان هزینه نگهداری و انبار می گردند . کلیه صورت حساب های مربوطه پس از صدور، در سامانه ثبت و شرکت های خریدار می توانند جهت مشاهده، تایید و دریافت آن به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

 

توجه:

شرکتهای محترم خریدار 

لطفا هنگام تایید صورتحساب در سامانه ثامن، به مقدار دریافت شده و مبلغ آن توجه فرمایید . در صورت وجود هر گونه مشکل یا مغایرت پس از تایید شرکت خریدار، مسئولیت آن برای شرکت فروشنده قابل پذیرش نخواهد بود.