پتروشیمی فن آوران / عرضه محصول / عرضه داخلی / گزارش عرضه محصولات در بورس

گزارش عرضه محصولات در بورس

جدول میزان عرضه محصولات

 

      محصول

تاریخ عرضه

قیمت پایه

(ریال)

     میزان عرضه (تن) نحوه تحویل افزایش عرضه
             متانول 1400/08/03  90806  528  فوری  ---- 
          اسید استیک 1400/07/28

287088

      138      

سلف

1400/08/26

782

 

 

 

به آگاهی می رساند;

  • بارگیری محصولات قابل عرضه در بورس، در روز های شنبه تا چهارشنبه از ساعت 8:00 صبح تا ساعت14:00 انجامی می پذیرد. بدیهی است در خارج از این ساعات و در ایام تعطیل رسمی بارگیری محصولات انجام نمی گردد. در خارج از این ساعات و در ایام تعطیل رسمی بارگیری صورت نمی پذیرد. لذا از خریداران محترم و تانکر های حمل محصول درخواست می گردد از ساعت 8 صبح جهت اخذ نوبت و تحویل محصول، در محل درب جنوب شرقی مجتمع پتروشیمی فن آوران حضور یابند.

  • کلیه خریداران مشمول بهره مندی از فرصت زمانی یک ماهه جهت بارگیری محصول خریداری شده خواهند بود و در صورت تطویل مدت بارگیری پس از یکماه مشمول لحاظ ۰/۰۰۳ مبلغ محصول بعنوان هزینه نگهداری و انبار می گردند . کلیه صورت حساب های مربوطه پس از صدور، در سامانه ثبت و شرکت های خریدار می توانند جهت مشاهده، تایید و دریافت آن به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

 

توجه:

شرکتهای محترم خریدار 

لطفا هنگام تایید صورتحساب در سامانه ثامن، به مقدار دریافت شده و مبلغ آن توجه فرمایید . در صورت وجود هر گونه مشکل یا مغایرت پس از تایید شرکت خریدار، مسئولیت آن برای شرکت فروشنده قابل پذیرش نخواهد بود.