/ عرضه محصول / عرضه داخلی / گزارش عرضه محصولات در بورس

گزارش عرضه محصولات در بورس

بارگیری محصولات قابل عرضه در بورس ، هر هفته از شنبه تا سه شنبه از ساعت ۸ الی ۱۶ و در روزهای چهارشنبه از ساعت ۸ الی ۱۵ صورت می پذیرد . کلیه خریداران مشمول بهره مندی از فرصت زمانی یک ماهه جهت بارگیری محصول خریداری شده خواهند بود و در صورت تطویل مدت بارگیری پس از یکماه مشمول لحاظ ۰/۰۰۳ مبلغ محصول بعنوان هزینه نگهداری و انبار می گردند . کلیه صورت حساب های مربوطه پس از صدور، در سامانه ثبت و شرکت های خریدار می توانند جهت مشاهده، تایید و دریافت آن به سامانه مذکور مراجعه نمایند.

 

توجه:

شرکتهای محترم خریدار 

لطفا هنگام تایید صورتحساب در سامانه ثامن، به مقدار دریافت شده و مبلغ آن توجه فرمایید . در صورت وجود هر گونه مشکل یا مغایرت پس از تایید شرکت خریدار، مسئولیت آن برای شرکت فروشنده قابل پذیرش نخواهد بود. 

 

      محصول

تاریخ عرضه

قیمت پایه

(ریال)

     میزان عرضه (تن) نحوه تحویل افزایش عرضه
             متانول  1399/10/22 61540  696 سلف 28 روزه 
          اسید استیک 1399/10/24

133863

      138      
فوری
782