پتروشیمی فن آوران / عرضه محصول / صادرات / ارتباط با واحد لجستیک و کشتیرانی

ارتباط با واحد لجستیک و کشتیرانی

ردیف  نام / سمت  تلفن مستقیم  نمابر  پست الکترونیک
 1    021-88888043  021-88886970  s.mohammadizadeh@fnpcc.com