پتروشیمی فن آوران / عرضه محصول / صادرات / ارتباط با واحد فروش صادراتی

ارتباط با واحد فروش صادراتی

 نام/سمت  تلفن مستقیم  نمابر  شماره تلفن داخلی  پست الکترونیک
   021-88886870  021-88884109    sales.export@fnpcc.com