پتروشیمی فن آوران / معرفی شرکت / ساختار هیئت مدیره

اطلاعات ساختار هیئت مدیره

نام و نام خانوادگی

(نماینده شخص حقوقی)

سمت

وضعیت وابستگی به سهامداران
مجید اعظمی عضو غیر موظف

شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون

محمد جواد بدری
نائب رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل
شرکت گروه صنعتی سلولزی تامین گستر نوین
حسین رفیق دوست عضو هیئت مدیره
شرکت نفت ایرانول
  عضو هیئت مدیره
 شرکت توسعه نفت و گاز صبا کارون
محسن بیگلری عضو هیئت مدیره صندوق سرمایه گذاری بازنشستگی کشوری

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+