مأموریت

رسانه جدید

شرکت پتروشیمی فن‌آوران به عنوان تولید کننده مطرح متانول و اسید استیک با حفظ و توسعه ظرفیت تولید، نقش محوری را در توسعه صنعت پتروشیمی کشور ایفاء می‌کند. این شرکت با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و جوان،  سیستمهای مدیریتی نوین، فن‌آوری پیشرفته و بهره‌وری بالا، در جهت دستیابی به حداکثر سود و تحقق انتظارات ذینفعان محصولات خود را در داخل کشور و بازارهای صادراتی عرضه می‌نماید.