دستاوردها

ردیف عنوان پروژه وضعیت هزینه بری اعتبار مورد نیاز صرفه جویی سالانه مدت زمان اجرا
انجام شده /جاری/ آتی بدون هزینه /کم هزینه /هزینه متوسط /پرهزینه ارزی ریالی ریالی شروع پایان
هزار یورو میلیون ریال میلیون ریال
۱ استفاده از گاز پرج واحد متانول به عنوان سوخت کوره ریفرمر با ایجاد تغییر شرایط فرآیندی (مانند تنظیم دمای استک، رفع نشتی دیواره ریفرمر،...) انجام شد بدون هزینه - - ۲۳۰،۰۰۰ ۹۵ ۹۶
۲ رفع اشکال سیستم کنترلی و تزریق هیدروژن مازاد واحد CO به کوره ریفرمر به عنوان سوخت انجام شد بدون هزینه - - ۵۵،۰۰۰ ۹۵ ۹۶
۳ ایجاد تغییرات فرآیندی در جهت کاهش مصرف بخار واحد متانول (کاهش مصرف بخار فلر) انجام شده بدون هزینه - - ۱۶،۰۰۰ ۹۵ ۹۵
۴ استفاده از آب کندانس فرآیندی واحد متانول به عنوان آب جبرانی کولینگ انجام شد بدون هزینه - - ۱۰،۰۰۰ ۹۵ ۹۶
۵ تغییر سیستم روشنایی انبار عمومی (استفاده از لامپ های LED نسل جدید) انجام شده کم هزینه - ۴۸۰ ۱۰۵ ۹۴ ۹۵
۶ استفاده از گاز کلر به جای اب ژاول در کولینگهای مجتمع انجام شد هزینه متوسط - ۶،۰۰۰ ۱۲،۰۰۰ ۹۴ ۹۶
۷ اجرای پروژه Fire Fighting مخازن محصول و انبار مواد شیمیایی انجام شده پر هزینه - ۲۷،۲۰۰ - ۹۳ ۹۴
۸ بازسازی ساختمان رستوران انجام شده کم هزینه - ۷۰۰ - ۹۵ ۹۵
۹ سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن متانول و اسید استیک انجام شده پر هزینه - ۱۷،۰۰۰ - ۹۴ ۹۵
۱۰ سیستم اعلان و اطفاء حریق انبار مواد شیمیایی انجام شده پر هزینه - ۱۱،۰۰۰ - ۹۴ ۹۵
۱۱ تکمیل شبکه آب آتشنشانی مجتمع در ناحیه انبار مواد شیمیایی و خطوط انتقال محصول و خوراک انجام شده هزینه متوسط - ۳،۰۰۰ - ۹۴ ۹۵
۱۲ نصب پکیج تصفیه پساب بهداشتی SBR در کنترل روم انجام شده کم هزینه - ۷۰۰ - ۹۴ ۹۵
۱۳ نصب سیستم پایش لحظه ای آلاینده ها بر روی آب های ارسالی به محیط انجام شده کم هزینه - ۱،۲۰۰ - ۹۴ ۹۵
۱۴ سیستم اعلان و اطفاء حریق مخازن متانول و اسید استیک انجام شده پر هزینه - ۱۷،۰۰۰ - ۹۴ ۹۵
 
دانلود  دستاوردها دستاوردها

تماس با ما

مجتمع صنعتی: خوزستان - بندرماهشهر - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی سایت 3 -  کد پستی: 6356178927   صندوق پستی: 365
 
دفتـر مرکـزی: تهران ، خیابان گانــدی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی  ( هفتم ) پلاک 18 کد پستی: 1517643711
  

تلفن گویا دفتر تهران: 1-88660970 - 21 98+

واحد مخابرات مرکزی: 52123600 - 61 98+