پتروشیمی فن آوران / همکاری با ما

تکمیل این فرم تعهدی برای جذب متقاضی بر عهده شرکت پتروشیمی فن آوران ایجاد نخواهد نمود ومتقاضی با این علم حق هرگونه اعتراض را از خود سلب می نماید.

زمان تکمیل و ارسال فرم
*
*
اطلاعات فردی
*
*
*
* عکس پرسنلی رنگی با زمینه سفید بارگزاری نمایید.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
اطلاعات تماس
*
*
*
*
*
*
وضعیت نظام وظیفه( این بخش مختص داوطلبین مردبوده ومتقاضیان اناث گزینه عدم شمولیت را انتخاب نمایند)
*
اطلاعات تحصیلی مقطع دیپلم متوسطه
اطلاعات آخرین مقطع تحصیلات تکمیلی
اطلاعات مقطع تحصیلات تکمیلی قبلی
آخرین وضعیت شغلی
*
سوابق شغلی قبلی(1)
سوابق شغلی قبلی(2)
سوابق شغلی قبلی(3)
مجموع سابقه کار و بیمه پردازی
*
*
تسلط به زبان های خارجه
مهارت ها و توانمندی ها
آثار علمی پژوهشی* = ضروری