پتروشیمی فن آوران / کافه کتاب / مسابقه کتاب / معرفی برندگان مسابقه کتاب

برندگان مسابقه کتاب ماهیانه کافه کتاب شرکت پتروشیمی فن آوران:

برنده نهایی یک دستگاه تبلت در مسابقه دی ماه 1399کافه کتاب:

سرکار خانم رجاء تمیمی از اداره روابط عمومی و امور بین الملل

 

- برنده یک دستگاه تبلت در مسابقه آذرماه 1399:

آقای اسد الله آب روشن از اداره حراست