/ کافه کتاب / مسابقه کتاب / معرفی برندگان مسابقه کتاب

مسابقه کتاب ماهیانه:

- نتیجه مسابقه دی ماه و معرفی نفرات راه یافته به مرحله قرعه کشی با کسب حد نصاب ۲۵به بالا :

۱) خانم رجا تمیمی با نمره ۲۵

۲) خانم زینب مقدم با نمره ۲۷

۳) آقای سید صاحب یزدانی نیا با نمره ۲۵

۴) آقای سینا جرفی با نمره ۲۷

 

بدین ترتیب نتیجه آزمون و برنده نهایی یک دستگاه تبلت بزودی و از طریق قرعه کشی میان دارندگان نمره 25 به بالا مشخص و معرفی می گردد.