به اطلاع عموم خریداران محترم می رساند بارگیری محصول اسید استیک فردا مورخ1400/8/5 بدلیل انجام تعمیرات روی لاین بارگیری ملغی می باشد. این اعلام جهت ممانعت از مراجعه رانندگان محترم و سرگردانی آنها می باشد.

رسانه جدید

زنجیره تامین شرکت پتروشیمی فن آوران

اطلاعات بیشتر

شرکت پتروشیمی فن آوران در راستای تامین نیاز خود به انواع تجهیزات ، قطعات، مواد، خدمات فنی مهندسی و نیز مطالعات پژوهشی مرتبط با حوزه فعالیت خود، آماده دریافت کلیه  پیشنهادات فنی ، مهندسی، بازرگانی و‌پژوهشی ارسالی توسط تامین کنندگان داخلی و خارجی ...

مالکیت سهام

رسانه جدید
رسانه جدید

ترکیب سهامداران

اطلاعات بیشتر
  

امور سهامداران

شفاف سازی واطلاع رسانی بهنگام، مسئولیت اجتماعی ما در قبال حسن اعتماد شماست.