عرضه در بورس

محصولات پتروشیمی فن آوران شامل متانول و اسید استیک می باشد که هر هفته به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بورس انرژی و کالا معامله می گردد.

– در پتروشیمی فن آوران فروش بصورت مستقیم انجام نمی گردد و کلیه معاملات در بورس انجام می گیرد .

– عرضه محصولات در هفته جاری به شرح ذیل می باشد :

محصول

تاریخ عرضه

قیمت پایه

میزان عرضه (تن) نحوه تحویل افزایش عرضه
متانول

 *

 *

 *

  *

  *

اسید استیک

 ۹۷/۰۳/۲۳

 ۳۲۰۳۱

 ۵۰۶

 فوری

۴۱۴

 

– از زمان صدور حواله ، کلیه شرکتها تا یک ماه فرصت دارند نسبت به بارگیری محصولات خود اقدام نمایند ، در غیر اینصورت از روز سی ام به بعد روزانه ۰٫۰۰۳ مبلغ محصول بصورت هزینه انبارداری در صورتحساب آنها منظور می گردد .

– بارگیری محصولات از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته انجام می گردد . ساعات بارگیری از روز شنبه تا سه شنبه ۸ تا ۱۶ و در روز چهاشنبه از ساعت ۸ تا ۱۵می باشد .

– تانکرهای ارسالی جهت بارگیری توسط بازرس شرکت مورد بازرسی قرار می گیرد و در صورت وجود هرگونه آلودگی اجازه بارگیری صادر نمی شود .

– صورتحسابهای شرکتهای خریدار در پایان هر ماه صادر و سپس به آدرس آنها بصورت پیشتاز ارسال می گردد .