عرضه در بورس

محصولات پتروشیمی فن آوران شامل متانول و اسید استیک می باشد که هر هفته به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بورس انرژی و کالا معامله می گردد .

– در پتروشیمی فن آوران فروش بصورت مستقیم انجام نمی گردد و کلیه معاملات در بورس انجام می گیرد .

– عرضه محصولات در هفته جاری به شرح ذیل می باشد :

محصول               تاریخ عرضه           قیمت پایه            میزان عرضه (تن)      نحوه تحویل                     افزایش عرضه

متانول                              *                       *                         *                          *                                     *

اسید استیک          ۹۷/۰۱/۱۵               ۳۳۴۹۴                       ۵۰۶                    فوری                                 ۴۱۴

– از زمان صدور حواله ، کلیه شرکتها تا یک ماه فرصت دارند نسبت به بارگیری محصولات خود اقدام نمایند ، در غیر اینصورت از روز سی ام به بعد روزانه ۰٫۰۰۳ مبلغ محصول بصورت هزینه انبارداری در صورتحساب آنها منظور می گردد .

– بارگیری محصولات از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته انجام می گردد . ساعات بارگیری از روز شنبه تا سه شنبه ۸ تا ۱۶ و در روز چهاشنبه از ساعت ۸ تا ۱۵می باشد .

– تانکرهای ارسالی جهت بارگیری توسط بازرس شرکت مورد بازرسی قرار می گیرد و در صورت وجود هرگونه آلودگی اجازه بارگیری صادر نمی شود .

– صورتحسابهای شرکتهای خریدار در پایان هر ماه صادر و سپس به آدرس آنها بصورت پیشتاز ارسال می گردد .