عرضه در بورس

محصولات پتروشیمی فن آوران شامل متانول و اسید استیک می باشد که هر هفته به ترتیب در روزهای سه شنبه و چهارشنبه در بورس انرژی و کالا معامله می گردد. – در پتروشیمی فن آوران فروش بصورت مستقیم انجام نمی گردد و کلیه معاملات در بورس انجام می گیرد . – عرضه محصولات در هفته جاری به شرح ذیل می باشد :

محصول

تاریخ عرضه

قیمت پایه

میزان عرضه (تن) نحوه تحویل افزایش عرضه
متانول

 *

 *

 *

  *

  *

اسید استیک

۹۷/۰۶/۲۷

۲۶۰۶۵

 ۵۰۶

سلف ۱۵ روزه

۶۴۴

– از زمان صدور حواله ، کلیه شرکتها تا یک ماه فرصت دارند نسبت به بارگیری محصولات خود اقدام نمایند ، در غیر اینصورت از روز سی ام به بعد روزانه ۰٫۰۰۳ مبلغ محصول بصورت هزینه انبارداری در صورتحساب آنها منظور می گردد . – بارگیری محصولات از روز شنبه تا چهارشنبه هر هفته انجام می گردد . ساعات بارگیری از روز شنبه تا سه شنبه ۸ تا ۱۶ و در روز چهاشنبه از ساعت ۸ تا ۱۵می باشد . – تانکرهای ارسالی جهت بارگیری توسط بازرس شرکت مورد بازرسی قرار می گیرد و در صورت وجود هرگونه آلودگی اجازه بارگیری صادر نمی شود . – صورتحسابهای شرکتهای خریدار در پایان هر ماه صادر و سپس به آدرس آنها بصورت پیشتاز ارسال می گردد .