جزییات مناقصه و مزایده

آگهی مزایده عمومی (مرحله دوم)شماره ۰۲-۹۷ فروش ۳ دستگاه خودرو مازاد

مزایده

پتروشیمی فن آوران

پتروشیمی فن آوران

شـرکت پتـروشیمـی فـن آوران در نظـر دارد فروش ۳ دستگاه خودرو مازاد خود را به شرح و شرایط ذیل و شرح کامل مندرج در اسناد مزایده رابه بالاترین قیمت از طریق مزایده عمومی به فروش برساند :

 
موضوع مزایده : فروش ۳ دستگاه خودرو ( دو دستگاه اپتیما ، یک دستگاه توسان) مازاد به شرح زیر :
قیمت پایه(ریال)
 قیمت پایه(ریال)  سند  مدل  تعداد   شماره پلاک انتظامی    نوع ماشین  ردیف
3/600/000/000  دارد  2015  1  84و415 44  اپتیما  1
3/500/000/000  دارد  2015  1  89ق589 99  اپتیما  2
4/200/000/000  دارد  2017  1  63ج459 10   توسان  3

محل فروش : تهران . شرکت پتروشیمی فن آوران.
تـاریخ و مکان بـازدیـد : روزهای سه شنبه مورخ ۱۸/ ۹۷/۱۲ و یکشنبه ۱۹/ ۹۷/۱۲  ساعت  ۰۹:۳۰ الی ۱۲:۳۰ با هماهنگی امور بازرگانی.
مکان بازدید تهران .میدان ارژانتین –پارکینگ بیهقی می باشد. تلفنهای تماس  ۸۸۸۸۲۷۰۵-۸۸۸۸۴۰۴۳
تبصره: ارائه معرفی نامه در مورد اشخاص حقوقی الزامی است.
 
زمان و محل تحویل اسناد مزایده : درزمان بازدید و ارائه درخواست کتبی اسناد مزایده تحویل متقاضی می گردد و محل آن تهران-خیابان گاندی جنوبی- خ پالیزوانی (هفتم )-پلاک ۱۸ – شرکت پتروشیمی فن آوران-واحد بازرگانی –آقای غلامی
زمان و محل تحویل پیشنهادات : تا ساعت ۱۶ روز ۲۲ /۱۲ /۹۷ تهران-خیابان گاندی جنوبی- خ پالیزوانی (هفتم )-پلاک ۱۸ –  شرکت پتروشیمی فن آوران، دفتر امور حقوقی و پیمانها
سپرده شرکت در مزایده : سپرده شرکت در مزایده معادل ۱۰% مبلغ پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی یا چک تضمین شده بانکی در وجه شرکت پتروشیمی فن آوران که از تاریخ پیشنهاد دارای اعتبار سه ماهه  و بدون قید و شرط باشد
 
هزینه چاپ آگهی ها به عهده برنده مزایده می باشد .
خریدار برنده ، کل مبلغ خرید اقلام را با هماهنگی فروشنده به حساب واریز ، و سپس شروع به خروج اقلام از شرکت می نماید.
شرکت پتروشیمی فن آوران در قبول و یا رد هر کدام و یا کلیه پیشنهادات واصله بدون ارائه هیچگونه توضیحی مختار می باشد .
پیشنهاد قیمت میبایست بالاتراز قیمت کارشناسی باشد و به پیشنهادات کمتراز آن ترتیب اثر داده نخواهد شد.
خریدار در ارائه پیشنهاد جهت خرید یک یا هرسه مورد مزایده مختار است.
                                           روابط عمومی و امور بین الملل شرکت پتروشیمی فن آوران