واحد متانول شرکت پتروشیمی فن آوران به منظور تولید سالیانه یک میلیون تن متانول داری خلوص درجه AA با خوراک سالیانه ۶۱۰ هزار تن گاز طبیعی از شرکت ملی گاز ایران و ۲۷۱ هزار تن گازکربنیک از پتروشیمی های رازی و مارون طراحی و اجرا شده است .
 
گاز خوراک این واحد پس از گوگردزادیی به همرا بخار آب وارد ریفرشده و در دمای حدود ۹۰۰ درجه سانتی گراد تبدیل به گاز سنتز حاوی هیدروژن ، منواکسید کربن و گاز کربنیک می گردد . گاز سنتز تولیدی پس از فشرده شدن در راکتورهای بخش سنتز سرد و به متانول خام تبدیل می گردد و پس از جداسازی ناخالصی های موجود، در واحد تقطیر به متانول خالص با درجه خلوص AA تبدیل می شود .
 
هزینه کل طرح شامل خرید لیسانس ، مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی ، تأمین تجهیزات و ارائه خدمات فنی به صورت ارزی ، مبلغ ۱۳۴ میلیون دلار و ریالی ، ۴۶۹ میلیارد ریال و میزان سرمایه گذاری کل طرح ۱۵۴ میلیارد ریال بوده است .تکنولوژی طرح از شرکت هالدور تاپسوی دانمارک خریداری شده و شرکت ایرانی سازه و شرکت اسنام پروجتی ایتالیا طراحی و تأمین تجهیزات را به عهده داشته اند .
 
عملیات ساختمان و نصب توسط شرکت فنی محورسازان انجام گرفته است .
 
پس از پایان عملیات اجرایی ، واحد متانول در خرداد ماه ۱۳۸۳ به مرحله بهره برداری رسید.