واحد منواکسید کربن شرکت پتروشیمی فن آوران به منظور تولید سالیانه ۱۴۰ هزار تن گاز منوکسید کربن با خوراک سالیانه ، ۸۷/۹۲۷ تن گاز طبیعی از شرکت ملی گاز ایران طراحی و اجرا شده است.
 
گاز خوراک این واحد پس از سولفورزدایی با بخار آب مخلوط شده و در راکتور پری ریفرمر ، هیدرورکربن های سنگین موجود شکسته شده و نهایتاً گاز در ریفرمر به گاز سنتز غنی از منوکسیدکربن تبدیل می شود.
 
در ادامه گاز دی اکسید کربن تفکیک شده و مجدداً به ریفرمر واحد تزریق می گردد.گاز حاوی CO، هیدروژن و متان وارد قسمت تبرید شده  هیدروژن و متان موجود در آن جدا شده و محصول نهایی پس از خالص سازی به واحدهای مصرف کننده ارسال می گردد.
 
هزینه کل این واحد شامل خرید لیسانس ، مهندسی اصولی ، مهندسی تفصیلی ،تأمین تجهیزات و ارائه خدمات فنی به صورت ارزی ، مبلغ ۳۷ میلیون دلار و ریالی ، ۵۰ میلیارد ریال می باشد . مقدار سرمایه گذاری کل طرح ۳۴۶ میلیارد ریال بوده است.
 
تکنولوژی طرح از شرکت هالدور تاپسوی دانمارک خریداری شده و شرکت ایرانی سازه و اسنام پروجتی انگلستان ، طراحی و تأمین تجهیزات را به عهده داشته اند. عملیات ساختمان و نصب توسط شرکت تهران جنوب انجام گرفته است .پس از پایان علمیات اجرایی ، واحد منواکسید کربن در مردادماه سال ۱۳۸۵ به بهره برداری رسید.