واحد اسید استیک شرکت پتروشیمی فن آوران به منظور تولید سالیانه ۱۵۰/۰۰۰تن اسید استیک با خوراک سالیانه ، ۸۰/۷۰۰ تن متانول و ۸۱/۱۵۰ هزار تن گاز منواکسید کربن از واحدهای متانول و منواکسید کربن شرکت پتروشیمی فن آوران طراحی و اجرا شده است.
 
اسید استیک از واکنش بین متانول و گاز منواکسیدکربن در راکتور حاوی کاتالیست کمپلکس رودیوم متیل یداید به عنوان تسریع کننده در دمای ۱۸۵ درجه سانتیگراد و فشار ۲۷/۵ بار به دست می آید .
 
مقدار سرمایه گذاری کل طرح به صورت ارزی ،مبلغ ۶۸ میلیون دلار و ریالی ، ۷۰میلیارد می باشد.مقدار سرمایه گذاری کل طرح ۶۱۴ میلیارد ریال پیش بینی شده است.
 
تکنولوژی طرح از شرکت KMT اوکراین خریداری شده و شرکت ایرانی OIEC و LG کره جنوبی ، طراحی و تأمین تجهیزات را به عهده داشته اند. عملیات ساختمان و نصب توسط شرکت تهران جنوب انجام گرفته است.
 
پس از پایان عملیات اجرایی ، واحد اسید استیک در آذرماه سال ۱۳۸۵ به مرحله بهره برداری رسید.
 
با توجه به ظرفیت تولید این واحد ، مقدار ۱۱۰ هزار تن از این محصول به عنوان ماده اولیه طرح وینیل استات منومر و مابقی برای طرح های PTA پتروشیمی شهید تندگویان و صادرات در نظر گرفته شده است.
 
اهم کاربرد آن در تولید وینیل استات منومر ، خالص سازی اسید ترفتالیک، استات سلولز ، حلال ها، داروسازی و رنگ ها می باشد.