تماس با ما

روابط عمومی و امور بین الملل


نام و نام خانوادگی


عنوان سمت


شماره تلفن


…………………


سرپرست مدیریت روابط عمومی


۰۶۱-۵۲۱-۲۳۶۲۲


خانم معصومه سینوی


کارشناس


۲۳۶۲۳ – ۵۲۱ – ۰۶۱


آقای سید رضا سجادیان


کارشناس


۲۳۱۱۱ – ۵۲۱ – ۰۶۱


فکس


۲۳۰۱۱ – ۵۲۱ – ۰۶۱


واحد های دیگر


نام و نام خانوادگی


عنوان سمت


شماره تماس


حسین رفیق دوست


مدیر تعمیرات


۲۳۳۰۰-۲۳۳۰۲ – ۰۶۱۵۲۱


بهزاد قلی پور


رییس تعمیرات ابزار دقیق


۲۳۳۳۰ – ۰۶۱۵۲۱


علی عجم


رییس تعمیرات مکانیک


۲۳۳۰۸ – ۰۶۱۵۲۱


کوروش عسکری


رییس برنامه ریزی نت


۲۳۳۰۶ – ۰۶۱۵۲۱


حمیدرضا شریفی


رییس تعمیرات برق و تهویه


۲۳۳۶۰ – ۰۶۱۵۲۱


روح اله کرد


رییس سرویسهای تعمیراتی


۲۳۳۴۰ – ۰۶۱۵۲۱


بهزاد جلالی


سرپرست پایش و عیب یابی


۲۳۳۷۰ – ۰۶۱۵۲۱


شماره فاکس: ۲۳۰۳۰-۰۶۱۵۲۱

جهت ارتباط با روابط عمومی شرکت پتروشیمی فن آوران، فرم زیر را پر کرده و روی دکمه فرستادن کلیک نمایید.