مناقصه و مزایده

مناقصه خرید ست تجهیزات کامل تنفسی شامل کوله پشتی ، ماسک، دیماند ولو و کپسول- DRAGER PSS7000

پتروشیمی فن آوران در نظر دارد نسبت به خرید ۳۰ ست تجهیزات کامل تنفسی شامل کوله پشتی ، ماسک، دیماند ولو و کپسول- DRAGER PSS7000  بنا به درخواست HSE…
۱۰:۲۱
۱۷۴

برگزاری مناقصه عمومی ایاب و ذهاب کارکنان

شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد ایاب و ذهاب کارکنان خود را از طریق مناقصه عمومی ( دو مرحله ای ) به شرکتهای واجد شرایط و دارنده مجوز…
۰۸:۲۱
۱۷۵