محمدرضا فرهمند طی حکمی بعنوان مدیر حراست پتروشیمی فن آوران منصوب شد. پیش از فرهمند سید منصور شریفی سرپرست حراست فیزیکی پتروشیمی فن آوران را برعهده داشت. فرهمند پیش از…