آگهی مناقصه عمومی(دو مرحله ای) شماره ۳-۶۳ ( HAZOP STUDY )

 شرکت پتروشیمی فن آوران در نظر دارد مطالعه شناسایی و کنترل مخاطرات ( HAZOP STUDY ) واحد منوکسید کربن و اسید استیک و مخازن مجتمع خود را به شرح زیر از طریق مناقصه عمومی به پیمانکاران واجد شرایط واگذارنماید:

 الف-شرایط پیمانکار

۱-داشتن شخصیت حقوقی

۲-دارا بودن سابقه کار مفید ، معتبر و مشابه با موضوع منا قصه و شرح مختصر کار

۳- کپی قرارداد های حداقل دو کار مرتبط با موضوع مناقصه طی ۵ سال گذشته

ب- مدارک مورد نیاز

۱- ارائه گواهی نامه احراز صلاحیت رتبه بندی از مراجع ذیصلاح و کلیه گواهی نامه های معتبر مدیریتی ،فنی وHSE.

۲- لیست و مشخصات کارهای انجام شده در سالهای گذشته و کارهای در دست اجرا.

۳- ارائه رضایت نامه از کارفرمایان قبلی .

۴- اساسنامه ثبت شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات شرکت و کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل.

۵- لیست تجهیزات در تملک ( به همراه کپی برابر با اصل سند مالکیت) آن شرکت و سوابق کاری مرتبط.

۶- ارائه لیست دارایی های ثابت و گزارش  مالی ۵ سال گذشته (ترازنامه و صورتحساب سود و زیان) به همراه  مفاصاحساب های بیمه ، و ….

۷-ارائه لیست مدیران شرکت از سال ۹۴به همراه لیست پرسنل تخصصی همراه با سوابق کاری آنها .

لازم به ذکر است موارد مورد نظر می بایست بصورت کلاسه بندی شده تحویل داده شوند.

ج- سایر شرایط

۱-ارسال مدارک به منظور ارزیابی کیفی می باشد و این شرکت در انتخاب و یا عدم پذیرش هریک از متقاضیان مختار خواهد بود.

۲-هزینه چاپ آگهی های مناقصه به عهده برنده مناقصه می باشد.

۳- ارائه پیشنهاد فنی الزامی  است و به طرح های فاقد پیشنهاد فنی ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۴- کارشناس مربوطه : آقای ادیب فر تلفن ۵۲۱۲۳۰۷۳-۰۶۱

از پیمانکاران واجد شرایط که آمادگی اجرای موضوع مناقصه را دارند درخواست می گردد حداکثر تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه  مورخ ۹۶/۰۸/۲۴ با ارائه تقاضای کتبی به همراه مدارک مثبته به آدرسهای زیر ارسال نمایند .

نشانی دفتر مرکزی : تهران ، خیابان گاندی جنوبی ، خیابان شهید پالیزوانی (هفتم) ،پلاک ۱۸

نشانی مجتمع : ماهشهر منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی ( ره ) ، سایت ۳ ،شرکت پتروشیمی فن آوران ، صندوق پستی ۳۶۵ ، تلفن : ۲۳۶۰۰- ۰۶۵۲۲۶

۹۷۷