سرمایه و ترکیب سهامداران

سرمایه ثبتی شرکت ۱۰ میلیون ریال بوده که طی یک مرحله افزایش سرمایه هم اکنون به ۹۵۰ میلیارد ریال رسیده است .

تغییرات سرمایه شرکت

(میلیون ریال )

تاریخ افزایش سرمایه سرمایه جدید محل افزایش سرمایه
۲۷/۴/۱۳۸۳ ۹۵۰۰۰۰ آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

 

کد نام سهامدار تعداد سهم درصد سهم
۱ شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تامین(تاپیکو) ۴۵۱,۲۵۹,۱۸۶ ۴۷٫۴۸
۲ شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام ) ۱۵۴,۹۵۲,۰۰۰ ۱۶٫۳۱
۳ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کشوری (سهامی عام) ۱۵۴,۵۰۰,۰۰۰ ۱۶٫۲۶
۴ شرکت سرمایه گذاری خوارزمی (سهامی عام ) ۳۳,۸۰۹,۹۲۹ ۳٫۵۵
۵ شرکت سرمایه گذاری صباتامین (سهامی عام ) ۲۴,۳۴۲,۴۹۵ ۲٫۵۶
۶ شرکت سرمایه گذاری آتیه صبا  (سهامی خاص ) ۲۳,۱۸۰,۰۹۶ ۲٫۴۴
۷ شرکت سهامی بیمه ایران (سهامی خاص ) ۱۶,۷۷۷,۱۶۸ ۱٫۷۶
۸ شرکت سرمایه گذاری هامون سپاهان (سهامی عام ) ۱۰,۵۲۲,۱۷۱ ۱٫۱۰
۹ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام ) ۱۰,۴۳۷,۳۹۴ ۱٫۰۹
۱۰ شرکت توسعه تجارت رفاه پردیس ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱٫۰۰
۱۱ شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی (سهامی عام ) ۹,۵۰۰,۰۰۰ ۱٫۰۰