تماس با ما

روابط عمومی و امور بین الملل

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تلفن

آقای بیژن بهوندی

سرپرست 

۰۶۱-۵۲۱-۲۳۱۱۲

خانم معصومه سینوی

کارشناس 

۲۳۶۲۳ – ۵۲۱ – ۰۶۱

آقای سید رضا سجادیان

کارشناس

۲۳۱۱۱ – ۵۲۱ – ۰۶۱

 

فکس

۲۳۰۱۱ – ۵۲۱ – ۰۶۱

 

 

واحد های دیگر

نام و نام خانوادگی

عنوان سمت

شماره تماس

حسین رفیق دوست

مدیر تعمیرات

۲۳۳۰۰-۲۳۳۰۲ – ۰۶۱۵۲۱

بهزاد قلی پور

رییس تعمیرات ابزار دقیق

          ۲۳۳۳۰ – ۰۶۱۵۲۱

علی عجم

رییس تعمیرات مکانیک

۲۳۳۰۸ – ۰۶۱۵۲۱

عبدالمحمد قلیانی

رییس برنامه ریزی نت

۲۳۳۰۶ – ۰۶۱۵۲۱

حمیدرضا  شریفی

رییس تعمیرات برق و تهویه

۲۳۳۶۰ – ۰۶۱۵۲۱

روح اله کرد

رییس سرویسهای تعمیراتی

۲۳۳۴۰ – ۰۶۱۵۲۱

بهزاد جلالی

سرپرست پایش و عیب یابی

۲۳۳۷۰ – ۰۶۱۵۲۱

شماره فاکس: ۲۳۰۳۰-۰۶۱۵۲۱