بیانیه ماموریت

شرکت پتروشیمی فن‌آوران به عنوان تولید کننده مطرح متانول و اسید استیک با حفظ و توسعه ظرفیت تولید، نقش محوری را در توسعه صنعت پتروشیمی کشور ایفاء می‌کند.

شرکت پتروشیمی فن‌آوران با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و جوان، سیستمهای مدیریتی نوین، فن‌آوری پیشرفته و بهره‌وری بالا در جهت دستیابی به حداکثر سود و تحقق انتظارات ذینفعان محصولات خود را در داخل کشور و بازارهای صادراتی عرضه می‌نماید. 

 

Mission

Fanavaran ‍Petrochemical Company as an important manufacturer of Methanol and Acetic acid, because of preserve and expand the production capacity, plays a pivotal role in the development of the petrochemical industry

Fanavaran ‍Petrochemical Company, whit emphasis on young and expert human resource, modern management systems, advanced technologies and high productivity level, provides its products in domestic and export markets, In order to achieve maximum profit and response to stakeholder expectations.