• بیانیه چشم انداز:

  بیانیه چشم انداز:

  شرکت پتروشیمی فن آوران در افق 1404 شرکتی است پایدار در تولید و سودآوری، تولید سبز وایمن با مصرف بهینه انرژی

 • بیانیه چشم انداز:

  بیانیه چشم انداز:

  شرکت پتروشیمی فن آوران در افق 1404 شرکتی است پایدار در تولید و سودآوری، تولید سبز وایمن با مصرف بهینه انرژی

 • بیانیه چشم انداز:

  بیانیه چشم انداز:

  شرکت پتروشیمی فن آوران در افق 1404 شرکتی است پایدار در تولید و سودآوری، تولید سبز وایمن با مصرف بهینه انرژی

 • رسانه جدید

  رسانه جدید

  بیانیه چشم انداز: شرکت پتروشیمی فن آوران در افق 1404 شرکتی است پایدار در تولید و سودآوری، تولید سبز وایمن با مصرف بهینه انرژی

جدیدترین اخبار

رسانه جدید

زنجیره تامین شرکت پتروشیمی فن آوران

اطلاعات بیشتر

شرکت پتروشیمی فن آوران در راستای تامین نیاز خود به انواع تجهیزات ، قطعات، مواد، خدمات فنی مهندسی و نیز مطالعات پژوهشی مرتبط با حوزه فعالیت خود، آماده دریافت کلیه  پیشنهادات فنی ، مهندسی، بازرگانی و‌پژوهشی ارسالی توسط تامین کنندگان داخلی و خارجی ...

امور سهام

رسانه جدید

ترکیب سهامداران

اطلاعات بیشتر
  

امور سهامداران

شفاف سازی واطلاع رسانی بهنگام، مسئولیت اجتماعی ما در قبال حسن اعتماد شماست.

هیچ موردی متناظر با جستجوی شما پیدا نشد!